การแปลงงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ ในพื้นที่โครงการหลวง

การแปลงงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ ในพื้นที่โครงการหลวง
ดร.อัญชัญ ชมภูพวง
หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนา มูลนิธิโครงการหลวง วันที่ 5 ก.ค. 2565

Copyright © 2017. All rights reserved.