ติดต่อเรา

กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
186 หมู่ 1 ถ .สุรินทร์-ปราสาท ตำบล นอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ 32000
Tel. 044-710-000 ต่อ 6

plansurin@gmail.com

www.facebook.com/plansurin

Copyright © 2017. All rights reserved.