สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

เอกสารดาวน์โหลด

คลิกที่นี่ : เอกสาร PDF

Copyright © 2017. All rights reserved.