รายงานปัญหาอุปสรรค-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 2564และข้อเสนอแนะปรับปรุงในปี 2565

รายงานปัญหาอุปสรรค-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 2564และข้อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไขในปี พ.ศ.2565

เอกสารดาวน์โหลด

คลิกที่นี่ : เอกสาร PDF

Copyright © 2017. All rights reserved.