สรุปผลการดำเนินงานโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569)

สรุปผลการดำเนินงานโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569)

เอกสารดาวน์โหลด

คลิกที่นี่ : เอกสาร PDF

Copyright © 2017. All rights reserved.